Cardiale resynchronisatie therapie (CRT): de implantatie

Patiënteninformatie

Onderdeel van de CRT is een pacemaker; een apparaat dat het hart stimuleert en er voor zorgt dat de kamers van het hart gelijktijdig samentrekken waardoor er een grotere hoeveelheid bloed het lichaam wordt ingepompt.
 
Cardiale resynchronisatie therapie (CRT) implantatie Cardiale resynchronisatie therapie (CRT) implantatie