Ambulante flebectomie van Müller

Patiënteninformatie

Lees meer in het volgende blad:

In feite is dit dezelfde techniek die wordt gebruikt bij het ‘strippen’, alleen wordt dit toegepast bij kleinere spataderen die niet voor de sclerocompessietherapie of het klassieke “strippen” in aanmerking komen. Een belangrijk voordeel is dat de therapie onder plaatselijke verdoving kan worden uitgevoerd.